ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA WAKACYJNE W POD HASŁEM

„WAKACJE PEŁNE DOŚWIADCZEŃ”

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE ROZWOJU

PSYCHOLOGICZNO -NEUROLOGOPEDYCZNEGO DZIECI  

 

Zorganizowane w ramach Powiatowego Programu Polityki Zdrowotnej „Zdrowy Powiat” 2017

WIĘCEJ INFORMACJI  W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI

 

 

 

UWAGA!!! ZMIANA SIEDZIBY

 

OD DNIA 11-05-2017r. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO NASZEJ NOWEJ SIEDZIBY

NOWY ADRES Ul. Ks. J.I. Skorupki 28 Legionowo

—————————————————-

W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI

W DNIACH 09-10 MAJA  2017 PORADNIA BĘDZIE NIECZYNNA

 

 

Nasza placówka istnieje od 2009 roku. We wrześniu 2013 roku uzyskaliśmy statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

Nasza Poradnia działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

Została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez Starostę Legionowskiego pod numerem 34-pl. Organem nadzorującym pracę Poradni jest Starosta Legionowski. Podlegamy również kontroli merytorycznej Kuratorium M. St. Warszawy.

 

CELE I DZIAŁANIA

 

Od początku istnienia celem działania naszej placówki jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci na każdym etapie ich życia. Udzielamy wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, opiekunom prawnym i bliskim.

 

Oferujemy kompleksową diagnostykę oraz terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

 

Dodatkowo wspieramy rozwój naszych podopiecznych poprzez diagnozy i terapie:

 

- Integracji Sensorycznej

- EEG Biofeedback

- Metoda Warnkego

- Trening Słuchowy Johansena

Dokonujemy ocen rozwoju dzieci od 3 miesiąca życia.

 

Wykonujemy badania i testy w zakresie gotowości szkolnej, określeniu przyczyn trudności w nauce, test inteligencji i inne.

Wydajemy opinie honorowane przez szkoły oraz komisje egzaminacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia).

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz personelem.

 

Dyrektor Poradni

Andrzej Olszewski