!!! ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA !!!

NOWEJ STRONY NASZEGO PRZEDSZKOLA 

www.przedszkole-in-sens.pl


ADOS-2

 

NOWY STANDARD DIAGNOZY AUTYZMU W NASZEJ PORADNI 

 

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, iż od początku 2019 roku do procedury diagnostycznej wprowadzamy badanie testem ADOS-2
Test ADOS należy do światowego standardu diagnostycznego w spektrum autyzmu.

 

 

(WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE AKTUALNOŚCI)

 

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA IN-SENS 

Nasza placówka istnieje od 2009 roku. We wrześniu 2013 roku uzyskaliśmy statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

Nasza Poradnia działa na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

 

Została wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez Starostę Legionowskiego pod numerem 34-pl. Organem nadzorującym pracę Poradni jest Starosta Legionowski. Podlegamy również kontroli merytorycznej Kuratorium M. St. Warszawy.

 

CELE I DZIAŁANIA

 

Od początku istnienia celem działania naszej placówki jest wszechstronne wspomaganie rozwoju dzieci na każdym etapie ich życia. Udzielamy wszechstronnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom, opiekunom prawnym i bliskim.

 

Oferujemy kompleksową diagnostykę oraz terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

 

Dodatkowo wspieramy rozwój naszych podopiecznych poprzez diagnozy i terapie:

 

- Integracji Sensorycznej

- Terapię ręki 

- OEEG Biofeedback

- Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne

- Psychomotorykę 

- Fizjoterapię dzieci i młodzieży 

- Trening Umiejętności Społecznych 

Dokonujemy ocen rozwoju dzieci od 3 miesiąca życia.

 

Wykonujemy badania i testy w zakresie gotowości szkolnej, określeniu przyczyn trudności w nauce, test inteligencji i inne.

Wydajemy opinie honorowane przez szkoły oraz komisje egzaminacyjne dla dzieci z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia).

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz personelem.

 

Dyrektor Poradni

Andrzej Olszewski