BEZPŁATNE BADANIA PRZESIEWOWE SI
Sierpień 7, 2018

 

 

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA IN-SENS

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA W ZAKRESIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

Badania realizowane są  w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2018

 

Gmina Miejska Legionowo wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i ich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Legionowo proponuje program diagnostyczny z zakresu diagnozy integracji sensorycznej.

Spotkania będą składać się z cyklu trzech spotkań, zawierających następujące elementy:

 

1) pierwsze spotkanie obejmować będzie: wywiad z rodzicami, który dotyczy przebiegu ciąży i porodu, rozwoju dziecka w okresie niemowlęcym, przebytych chorób oraz informacji i opinii innych specjalistów oraz wypełnienie kwestionariuszy (rodzice wypełniają szczegółowo kwestionariusze dotyczące funkcjonowania dziecka w życiu codziennym).

 

2) drugie spotkanie obejmować będzie: obserwacje dziecka w swojej spontanicznej aktywności oraz w sytuacjach zadaniowych, gdzie ma do wykonania określone zadania lub ćwiczenia, które diagnozują i sprawdzają jakość napięcia mięśniowego, mechanizmy równoważne, pracę oczu, koordynację ruchową i symptomy przetrwałych odruchów tonicznych. Wykonanie testów, które mają na celu określenie profilu dojrzałości zmysłów i ich integracji. Składają się one z kilku części badających takie funkcje jak: zdolność planowania czynności ruchowej (praksje), umiejętność lokalizacji bodźca dotykowego, płynność i koordynację ruchu, zdolność do utrzymania równowagi, czucie ciała i pracę ręki.

 

3) trzecie spotkanie to podsumowanie diagnozy – to omówienie wyników poszczególnych testów i badań oraz zaleceń wystosowanych przez wykwalifikowanego terapeutę. Rodzice otrzymują wyniki diagnozy oraz zalecenia w formie pisemnej.

 

Badania będą odbywały się w miesiącach od sierpnia do grudnia.

(liczba miejsc ograniczona)

Zapisy pod nr. telefonu:   502 829 809

GRUPA WSPARCIA 27-03-2018r.
Marzec 1, 2018

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie

 

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW  I OPIEKUNÓW

DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Temat spotkania:

„Rozwijanie komunikacji językowej u dziecka”

 

Celem spotkanie jest:

- Demonstracja ćwiczeń wspierających dziecko w rozwoju mowy

- Podpowiemy, jak komunikować się z dzieckiem z autyzmem w codziennych sytuacjach

- Podpowiemy, jakie umiejętności są istotne dla rozwoju komunikacji, jak rozwijać te umiejętności w pracy i zabawie z dzieckiem na różnym poziomie jego funkcjonowania

 

Spotkanie  poprowadzi:

 Logopeda -  Anna Witkowska-Koziarczuk

 

Termin:  27.03.2018r. (wtorek), godzina 18:00

Miejsce:  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN – SENS  ul. Ks. J.I. Skorupki 28 w Legionowie

Czas trwania:  około 90 minut

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 

500 387 298,   502 829 809,

GRUPA WSPARCIA – KOLEJNE SPOTKANIE
Styczeń 10, 2018

SZANOWNI PAŃSTWO,

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie

 GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW  I OPIEKUNÓW

DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 (dot. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w wieku 0 – 9 lat)

Termin:  Zmiana Terminu z dnia 30.01.2018r. na dzień 06-02-2018r. (wtorek), godzina 18:00

Miejsce:  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN – SENS

                       w Legionowie, ul. Ks. J.I. Skorupki 28 w Legionowie

Czas trwania:  90 minut                                               

 

Tematem spotkania:

TRUDNE ZACHOWANIA  DZIECKA – JAK SOBIE

Z NIMI RADZIĆ

 

-  Powiemy, czym jest trudne zachowanie.

-  Przedstawimy  sposoby i metody radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka,

-  Udzielimy wskazówek jak zapobiegać zachowaniom trudnym,

-  Przedstawimy metody wzmacniania zachowań pożądanych,

 

 

Spotkanie  poprowadzi:

Sybilska Paulina  – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

 

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 

500 387 298,   502 829 809,

!!!!!!!!! FERIE W PORADNI – OSTATNIE MIEJSCA !!!!!!!!!!
Grudzień 27, 2017

FERIE W PORADNI

  NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA IN – SENS   W LEGIONOWIE

SERDECZNIE ZAPRASZA NA

FERIE PEŁNE WRAŻEŃ, NIESPODZIANEK ORAZ DOSKONAŁEJ ZABAWY.

Zajęcia organizowane są  dla dzieci w wieku  4-7 LAT

Termin:                 22.01.2017r. – 26.01.2018r.

Miejsce:                Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN – SENS w Legionowie, ul. Ks. J.I. Skorupki 28 w Legionowie

Czas trwania:      09:00 – 12:00         

Całkowity koszt zajęć: 350,00 zł

 

WIĘCEJ INFORMACJI OPD NR TEL:  500 387 298 

 

LUB POD ADRESEM E-MAIL: biuro@in-sens.pl

Specjalistyczne Szkolenie ‚Zespół Aspergera”
Listopad 9, 2017

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

IN-SENS

 

Zaprasza na specjalistyczne szkolenie

 

Poczuj i zrozum mój styl myślenia- diagnoza i terapia dziecka z zespołem Aspergera”

 

Tematem szkolenia:

 

 •         Wywiad z rodzicami- kluczowe obszary
 •         Diagnoza dziecka: badanie Teorii Umysłu, badanie rozumienia emocji swoich i innych, badanie rozumienia kontekstu społecznego, badanie rozumienia metafor, cechy charakterystyczne w rozwój zabawy starszego dziecka, sfery zainteresowań dziecka, badanie sposobu komunikacji dziecka
 •   Mapa potrzeb dziecka
 •   Obszary oddziaływań terapeutycznych
 •   Samoocena dziecka: diagnoza i budowanie pozytywnego obrazu siebie (o znaczeniu relacji terapeuta-dziecko)
 •   Wykorzystanie pomocy wizualnych w terapii dziecka – przykłady pomocy terapeutycznych (termometry uczuć, wulkan złości, nieodkryta góra, balon marzeń, tęcza odkryć i wiele innych pomysłów)
 •   Dziecko w grupie przedszkolnej/szkolnej (pomocne narzędzia i strategie oddziaływań)
 •   Obszary i strategie oddziaływań w sytuacji zachowań trudnych

 

Szkolenie skierowane jest do psychologów oraz  pedagogów.

 

Szkolenie odbędzie się w dni 17-11-2017  w godzinach od: 13:00 – 18:00

Miejsce szkolenia: siedziba poradni przy ul. Ks. J.I. Skorupki 28 w Legionowie

Koszt szkolenia 120 zł

Więcej informacji pod nr tel. 604 979 962

Zostało 5 ostatnich miejsc !!!!!!!!!

Grupa wsparcia
Listopad 9, 2017

SZANOWNI PAŃSTWO,

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie 

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW  I OPIEKUNÓW

DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 (dot. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w wieku 0 – 9 lat)

 

Termin: 28.11.2017r. (wtorek), godzina 18:00

Miejsce: Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

                                             IN – SENS

                w Legionowie, ul. Ks. J.I. Skorupki 28 w Legionowie

Czas trwania: 90 minut                                                         

Tematem spotkania będą  warsztaty w zakresie:

TRUDNOŚCI EDUKACYJNE I SPOŁECZNE DZIECKA

W ŚWIETLE TEORII INTEGRCJI SENSORYCZNEJ.

WCZESNA DIAGNOZA ORAZ INTERWECJA TERAPEUTYCZNA

-   przybliżymy Państwu zagadnienia z zakresu integracji sensorycznej,

-  podpowiemy, jak wspierać rozwój sensoryczno – motoryczny dziecka,

-  odpowiemy, jak obserwować dziecko, aby w  odpowiednim momencie wychwycić nieprawidłowości rozwojowe,

-  podpowiemy, jak wykonać i używać proste zabawki i akcesoria do zabaw i jednoczesnej stymulacji wielozmysłowej.

 

Warsztaty poprowadzi:

Andrzej Olszewski – dyrektor  Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

                                   w Legionowie, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

 

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 

500 387 298,   502 829 809,

KONKURS PLASTYCZNY „PLANETA MARZEŃ”
Październik 30, 2017

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym

   „PLANETA MARZEŃ”

       zorganizowanym w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

 

Regulamin konkursu plastycznego

„Planeta Marzeń”

w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

 

ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IN-SENS w Legionowie,                

ul. Ks. J.I. Skorupki 28, 05-120 Legionowo, tel. 500387298

CELE KONKURSU:

-   pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników

-  wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej

-  wyrabianie poczucia estetyki

-  popularyzacja Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych na terenie gminy

-  integracja środowisk dzieci i nauczycieli szkół i przedszkoli legionowskich

-  rozwijanie umiejętności manualnych dzieci

 

UCZESTNICY:

Konkurs adresowany jest do:

-   dzieci przedszkolnych w wieku 4-6 lat

-   uczniów klas „0” i klas pierwszych szkół podstawowych

-   uczniów Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych

 

PRZEBIEG KONKURSU:

I  etap –przedszkolny/szkolny do 17.11.2017 r.

 • Wyłonienie 8  najlepszych prac w wewnątrzszkolnych i przedszkolnych eliminacjach

II etap -  międzyszkolny/międzyprzedszkolny

 • Przeprowadza go komisja powołana przez Organizatora Konkursu w dniu 28.11.2017r.
 • Komisja wyłoni 1,2,3 miejsca w III kategoriach oraz przyzna wyróżnienia.

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Prace są wykonywane indywidualnie, samodzielnie przez dzieci.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (np. rysowanie, wydzieranie, kolaż, malowanie).
 3. Pracę należy wykonać na kartce formatu A3 lub A4.
 4. Prace należy opatrzeć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą: imię i nazwisko, wiek, nazwa przedszkola, nazwa grupy, nazwisko nauczyciela lub opiekuna prowadzącego, pełną nazwę przedszkola/szkoły.
 5. W przypadku prac przestrzennych pracę należy umieścić w kartonie zaopatrzonym etykietą z powyższymi danymi.
 6. Do prac należy dołączyć zbiorową kartę zgłoszeniową, dostępną w załączniku.

KOMISJA KONKURSOWA:

-  Skład Komisji Konkursowej zostanie wybrany przez Organizatora Konkursu.               

  Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół zawierający między innymi wyniki głosowania oraz dane laureatów.

-  Prace będą oceniane w III kategoriach:

- kategoria I – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną,

- kategoria II – dzieci wieku 4 -5 lat

- kategoria III odziały „O” w przedszkolach oraz klasy „O – I” szkół podstawowych

 

TERMINY:

Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie 27.11.2017 r. do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego IN-SENS, działającego przy:

 Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IN-SENS,

ul. ks. J.I.Skorpuki 28,

05-120 Legionowo.

Prosimy kierować się do biura.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród laureatom nastąpi dnia 07.12.2017r. o godzinie 10:30 w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym IN-SENS,

ul. ks. J.I.Skorupki 28, 05-120 Legionowo.

Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie uroczystości wręczenia nagród do dnia 01.12.2017. Wyniki Konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

Prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej IN-SENS.

 

UWAGI KOŃCOWE:

Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac, zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie prac konkursowych oraz danych uczestników Konkursu, do prezentacji, zdjęć, notatek w mediach oraz użycia ich na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania Konkursu.

  

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

 

Osoby odpowiedzialne za przebieg konkursu ze strony organizatora:

Malwina Gąsiorowska

Joanna Michalczyk

 

ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE DLA DZIECI
Sierpień 28, 2017

Ogólnorozwojowe zajęcia grupowe dla dzieci

!!!!!! OBECNIE BRAK MIEJSC !!!!!!

 

Zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 5 lat  na cotygodniowe zajęcia grupowe mające na celu wspieranie rozwoju emocjonalnego,

społecznego, poznawczego oraz sensorycznego.

 

 Poprzez kierowaną zabawę w grupie:

 • wspieramy rozwój zmysłów i bazowych systemów sensorycznych
 • dbamy o usprawnienie małej i dużej motoryki
 • wpływamy na rozwój mowy i komunikacji
 • wspieramy rozwój emocjonalny i społeczny poprzez naukę
 • rozwijamy umiejętność naśladowania i współpracy
 • kształtujemy rozwój poznawczy

Zajęcia prowadzone będą w małych grupach przez dwóch pedagogów specjalnych/terapeutów SI. Czas trwania zajęć 50 min. 

(Będziemy się spotykać każdy poniedziałek – godziny do ustalenia)

 

Osoby prowadzące zajęcia: Magdalena Przygocka, Ewa Krawiecka

Więcej informacji:

Ewa Krawiecka

Tel: 500 652 009

GRUPA WSPARCIA DLA RODZICÓW
Sierpień 28, 2017

Grupa Wsparcia dla Rodziców

Podczas codziennych kontaktów z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością w naszej poradni ujawniło się duże zapotrzebowanie na korzystanie z pomocy grupy wsparcia. Rodzice dzieci z niepełnosprawnością stoją przed poważnym wyzwaniem wychowania maluchów, które wykazują specyficzne trudności rozwojowe. Często czują się osamotnieni, pozbawieni wsparcia i fachowej pomocy. Muszą radzić sobie z codziennymi kłopotami, nie rozumieją do końca zachowań własnego dziecka. Często narażeni są na negatywny odbiór społeczeństwa, pozostawieni z własnymi troskami i problemami, nieprzygotowani do radzenia sobie z trudnościami, wynikającymi z opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością. Zdarza się też, że rodzice dzieci z niepełnosprawnością zastanawiają się, jak o dysfunkcji ich dziecka powiedzieć pozostałym dzieciom. Istotne jest zapewnienie podopiecznym właściwej edukacji i terapii, ale również bardzo ważne jest zadbania przez rodzica/opiekuna prawnego o siebie i swoje potrzeby.

Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców, od września 2017r.,w naszej poradni powstanie Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka. Celem działalności grupy będzie integracja rodziców, wymiana doświadczeń, rozwijanie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich oraz nabywanie umiejętności pracy nad prawidłowym stymulowaniem rozwoju dziecka.

Główne działania grupy:

- cykliczne spotkania ze specjalistami: pedagog, psycholog, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda

- wymiana doświadczeń związanych z radościami i trudami sprawowania opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością

- wzajemne wspomaganie się w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, problemów terapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych

- organizowanie warsztatów, wspólnych zajęć

Tematy pogadanek ustalane będą na bieżąco dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczestników. Spotkanie odbywać się będą raz w miesiącu na terenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej IN – SENS w Legionowie.

Serdecznie zapraszamy zespół IN-SENS

Więcej informacji:

Andrzej Olszewski

604 979 964

BEZPŁATNE BADANIA PROFILAKTYCZNE ZABURZEŃ ROZWOJU PSYCHOLOGICZNO – NEUROLOGOPEDYCZNEGO DZIECI
Maj 29, 2017

Badania profilaktyczne zaburzeń rozwoju psychologiczno – neurologopedycznego dzieci

 

Głównym celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń rozwojowych u potencjalnie zdrowych dzieci, poprzez umożliwienie mieszkańcom poszerzenia badań lekarskich dzieci o diagnozę psychologiczno – neurologopedyczną. Do przebadania swoich dzieci zapraszani są rodzice, którzy zauważają niepokojące zachowania wśród swoich potencjalnie zdrowych dzieci i chcieliby sprawdzić ich prawidłowy rozwój.   

Szczegółowe cele to wczesne wykrycie u dzieci nieprawidłowości typu:

-  dysfunkcje ruchu,

- opóźnień w rozwoju psychoruchowym,

 - zaburzeń emocjonalnych,

- padaczki, dysartrii,

- dysleksji innych wad wymowy,

- ADHD,

- Autyzmu,

Następnie wskazanie opiekunom konkretnego kierunku dalszego postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości, – zintegrowanie działań placówek oświatowych i medycznych działających na terenie Powiatu Legionowskiego na rzecz wczesnego wykrywania nieprawidłowości i wad rozwojowych u dzieci oraz przeciwdziałanie im.

 Adresaci programu

 Adresowany jest do potencjalnie zdrowych dzieci w wieku 0-6 lat, których rozwój przebiega teoretycznie prawidłowo, ale ich zachowanie niepokoi rodziców. W ramach środków finansowych jakimi dysponuje Powiat na realizację tego badania, możliwe jest skierowanie programu do ok. 260 dzieci.

Pierwszeństwo przy zapisach będą miały dzieci, które urodziły się w ciąży ryzyka, przyszły na świat przedwcześnie, uzyskały po urodzeniu niską ocenę Apgar, przebyły poważne niedotlenienie, miały drgawki itp.

 Organizacja programu

 W ramach programu zorganizowane zostaną badania psychologiczne i neurologopedyczne oceniające rozwój psychoruchowy i emocjonalny dzieci oraz rozwój ich mowy. Diagnozowane będą nieprawidłowości lub objawy zaburzeń wczesnodziecięcego rozwoju. Zorganizowana zostanie też doraźna pomoc psychologiczna i logopedyczna dla rodziców badanych dzieci (porady, konsultacje, rozmowy wspierające).

 Organizacja modułu badań – 0,5 h u psychologa i 0,5 h u neurologopedy. Badania będą przeprowadzone w trakcie jednej wizyty w poradni, bez konieczności czekania z dzieckiem na wizytę pomiędzy poszczególnymi specjalistami.

 

Okres realizacji programu

 marzec – listopad 2017

« old Postsogtzuq

BEZPŁATNE BADANIA PRZESIEWOWE SI

Sierpień 7th, 2018

    NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA IN-SENS ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA W ZAK >czytaj dalej