NAbór do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego IN-SENS
Czerwiec 12, 2019

  Nabór do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego

 IN – SENS

              w Legionowie w roku szkolnym  2019/2020

Misją przedszkola jest stworzenie każdemu dziecku szansy rozwoju na miarę jego możliwości, podążanie za indywidualnym tempem rozwoju, respektując jego potrzeby wspieranie w dążeniu do samodzielności i niezależności, uczenie tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IN-SENS został stworzony dla dzieci:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym,
 • z autyzmem,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Od tradycyjnego przedszkola odróżnia nas kameralność umożliwiająca efektywną pracę pedagogiczną. Grupa maksymalnie liczy 7 dzieci, grupę prowadzi dwóch nauczycieli.

Oferujemy bardzo rozbudowaną gamę zajęć terapeutycznych: integracja sensoryczna, rehabilitacja, logopedia, zajęcia pedagogiczne, zajęcia  z psychologiem, hipoterapia, trening umiejętności społecznych, EEG Biofeedback, trening Johansena, bajkoterapia, mikropolaryzacja mózgu metodą tDCS,

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ  

 www.przedszkole-in-sens.pl

Wyniki konkursy MOJA RODZINA
Maj 27, 2019

WYNIKI KONKURSU „MOJA RODZINA”

KATEGORIA I

I miejsce:

Sebastian Kwiatkowski

II miejsce:

Mateusz Piasecki

III miejsce:

Dexter Kocur

Benjamin Piwowarski

KATEGORIA II

I miejsce:

Adrianna Piasecka

Tymoteusz Kamiński

II miejsce

Piotr Dziedzic

Zuzanna Jackiewicz

III miejsce:

Barbara Boczkowska

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULIJEMY !!!!!!!!!!

Nabór do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego IN – SENS
Maj 22, 2019

                                                                                                                                                         Nabór do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego

 IN – SENS

              w Legionowie w roku szkolnym  2019/2020

Misją przedszkola jest stworzenie każdemu dziecku szansy rozwoju na miarę jego możliwości, podążanie za indywidualnym tempem rozwoju, respektując jego potrzeby wspieranie w dążeniu do samodzielności i niezależności, uczenie tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IN-SENS został stworzony dla dzieci:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym,
 • z autyzmem,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 • innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Od tradycyjnego przedszkola odróżnia nas kameralność umożliwiająca efektywną pracę pedagogiczną. Grupa maksymalnie liczy 7 dzieci, grupę prowadzi dwóch nauczycieli.

Oferujemy bardzo rozbudowaną gamę zajęć terapeutycznych: integracja sensoryczna, rehabilitacja, logopedia, zajęcia pedagogiczne, zajęcia  z psychologiem, hipoterapia, trening umiejętności społecznych, EEG Biofeedback, trening Johansena, bajkoterapia, mikropolaryzacja mózgu metodą tDCS,

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ  

 www.przedszkole-in-sens.pl

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „MOJA RODZINA” zorganizowanym w ramach Święta Rodziny
Maj 6, 2019

 

 

 

Dom to ciepło, miłość i zaufanie.

W domu każdy człowiek czuje się swobodnie i bezpiecznie.

Rodzina są to ludzie, którzy w każdym momencie życia potrafią pomóc i pocieszyć.

Rodzina potrafi się z Tobą śmiać, ale i potrafi z Tobą płakać.

A Ty,

opowiesz o swojej rodzinie?

Jaka jest Twoja rodzina?

Jak spędzacie wspólny czas?

Spróbujcie wcielić się w artystów i namalować swoją rodzinę w ciekawy sposób.

Regulamin konkursu plastycznego

 „MOJA RODZINA”

zorganizowanym w ramach Święta Rodziny

 

 

      I.          ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna   IN – SENS  oraz Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IN-SENS w Legionowie,   ul. Ks. J.I. Skorupki 28, 05-120 Legionowo, tel. 500387298

 

 

    II.          CELE KONKURSU:

Ø   pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników

Ø  wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej

Ø  wyrabianie poczucia estetyki

Ø  integracja środowisk dzieci z przedszkola i poradni IN-SENS

Ø  rozwijanie umiejętności manualnych dzieci

 

 

 III.          UCZESTNICY:

            Konkurs adresowany jest do:

Ø   dzieci z Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego IN-SENS

Ø   dzieci uczęszczających na zajęcia  do Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej     IN-SENS

 

 

 IV.          PRZEBIEG KONKURSU:

I etap:

Złożenie prac konkursowych w biurze Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej IN-SENS bądź u wychowawców grup Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego IN-SENS  do 20.05. 2019 r.

II etap

 • Organizator konkursu w dniu 25.05.2019r. powołuje komisję.
 • Komisja wyłoni 1,2,3 miejsca w II kategoriach wiekowych oraz przyzna wyróżnienia.

 

    V.          WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Prace są wykonywane indywidualnie, samodzielnie przez dzieci.
 2. Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (np. rysowanie, wydzieranie, kolaż, malowanie)
 3. Pracę należy wykonać na kartce formatu A3 lub A4.
 4. Prace należy opatrzeć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą: imię i nazwisko, wiek.
 5. W przypadku prac przestrzennych pracę należy umieścić w kartonie zaopatrzonym etykietą z powyższymi danymi.

 

 VI.          JURY:

Ø  Jury zostanie wybrane przez Organizatora Konkursu. Z przebiegu Konkursu Jury sporządza protokół zawierający między innymi wyniki głosowanie oraz dane laureatów.

Ø  Prace będą oceniane w II kategoriach:

- kategoria I – dzieci do lat 3,

- kategoria II – dzieci wieku 4 -7 lat

 

VII.          TERMINY:

 • Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie 20.05.2019r. do biura Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej IN-SENS bądź u wychowawców grup Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego IN-SENS
 • działających przy:

ul. ks. J. I. Skorpuki 28,

05-120 Legionowo.

 

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród laureatom nastąpi dnia 04.06.2019r. w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  IN-SENS, ul. Ks. J. I. Skorupki 28, 05-120 Legionowo.

 

            Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie uroczystości wręczenia nagród do dnia 27.05.2019r. Wyniki Konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

            Prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej IN-SENS.

 

VIII.          UWAGI KOŃCOWE:

            Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.

            Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac, zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie danych dotyczących wyników Konkursu, do prezentacji zdjęć, notatek w mediach oraz na stronie internetowej Organizatora.

            Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania Konkursu.

 

 

            Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

 

 

 

 

NOWŚĆ test ADOS-2
Luty 22, 2019

ADOS-2 

 

nowy standard diagnozy autyzmu dostępny w naszej poradni

 

ADOS- 2 jest to jedyne dostępne na świecie narzędzie do diagnozowania i oceniania objawów autyzmu. Przeznaczony dla dzieci już od 12 miesiąca życia.

 

PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO ODPOWIEDŹ  NA  KILKA NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ  DOTYCZĄCYCH TESTU ADOS-2

 

1. CO TO JEST ADOS?

ADOS- 2 jest to narzędzie do diagnozowania i oceniania objawów autyzmu. Podczas badania, w ściśle określonej kolejności, oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu. Osoba przeprowadzająca badanie ocenia zachowania w precyzyjnej punktacji. ADOS  określany jest na świecie jako element “złotego standardu” diagnozy autyzmu, pomaga specjalistom bardziej obiektywnie i trafnie oceniać zachowania dzieci.

2. CO OZNACZA SKRÓT ADOS-2?

ADOS to skrót od Autism Diagnosis Observation Schedule, czyli protokół obserwacji do diagnozy autyzmu. Dwójka w nazwie wskazuje na drugą wersję narzędzia.

3. KTO KORZYSTA Z ADOS?

Narzędzie do diagnozy jest przydatne w pracy psychiatrów, psychiatrów dziecięcych oraz terapeutów. W praktyce często lekarz zleca badanie ADOS jako wsparcie w jego decyzji diagnostycznej.

4. ILE TRWA BADANIE?

ADOS trwa 40 minut (możliwe jest skrócenie lub wydłużenie badania o 10 minut). Jeżeli ADOS trwa dłużej niż 60 minut to badanie należy powtórzyć.

5. DLA KOGO JEST ADOS-2 ?

ADOS-2 jest badaniem, które stosujemy w diagnozowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Narzędzie jest użyteczne do badania zarówno osób niemówiących jak i dobrze posługujących się mową, dla osób z bardzo różnym natężeniem cech autyzmu. Za pomocą ADOS nie możemy badać osób z dodatkowymi niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku, słuchu, motoryki.

6. CO JEST OCENIANE?

Podczas diagnozy przy użyciu ADOS-2 oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu, a nie ogólny rozwój dziecka. Prowadzący badanie zwraca uwagę na takie elementy jak komunikacja, budowanie interakcji społecznych, ograniczone lub powtarzalne zachowania. Prowadzona diagnoza uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM.

7. CZY MOŻNA OSZUKAĆ ADOS?

Wielu rodziców obawia się, że jeżeli ich dziecko jest już pod opieką terapeuty może wypaść „za dobrze” podczas diagnozy. ADOS-2 nie można „oszukać”. Wszystkie moduły ADOS zostały stworzone w taki sposób, aby móc diagnozować dzieci na różnym poziomie funkcjonowania. Dodatkowo, ADOS może być stosowany również jako narzędzie pomocne w ocenie postępów w terapii. . Powtarzając badanie po 6 miesiącach lub po roku jesteśmy w stanie ocenić postępy w zakresie sfer, w których wstępują objawy autyzmu.

                                                                                                                                                                                                                                         Andrzej Olszewski 

Zaproszenie na warsztaty pod hasłem „Jelita – drugi mózg”
Luty 11, 2019

Jelita – drugi mózg

 czyli wpływ żywienia  na koncentrację uwagi i rozwój dziecka  z zaburzeniami integracji sensoryczne

 
W trakcie spotkania dowiecie się Państwo:

- jak dieta wpływa na koncentrację uwagi i emocje dziecka
 
 - połączenie mózg- jelito  czyli jak komunikują się między sobą i jaką rolę w tej komunikacji odgrywa mikroflora jelitowa
 
 - czym jest  nietolerancja pokarmowa  i jej wpływ na układ immunologiczny dziecka
 
 - ponadto poznacie  – listę produktów rekomendowanych – listę produktów niedozwolonych w żywieniu dziecka
 
 
Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, na którym będzie możliwość dyskusji i zadawania pytań
 
 
Prowadząca: Małgorzata Błońska

magister edukacji zdrowotnej i profilaktyki społecznej, dietetyk, specjalista immunodiagnostyki nietolerancji pokarmowej, coach żywieniowy.
 
„W swojej wieloletniej praktyce dietetyka obserwuję pozytywny wpływ diety eliminacyjnej na jakość życia dziecka z nietolerancją pokarmową, współistniejącą z zaburzeniami integracji sensorycznej”
 
miejsce i termin spotkania:
 
IN-SENS  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Ul. Księdza Jana Ignacego Skorupki 28,  05-120 Legionowo

22 lutego 2019r. (piątek) g. 14:15
 
 

BEZPŁATNE BADANIA PRZESIEWOWE SI
Sierpień 7, 2018

 

 

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA IN-SENS

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA W ZAKRESIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

Badania realizowane są  w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2018

 

Gmina Miejska Legionowo wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i ich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Legionowo proponuje program diagnostyczny z zakresu diagnozy integracji sensorycznej.

Spotkania będą składać się z cyklu trzech spotkań, zawierających następujące elementy:

 

1) pierwsze spotkanie obejmować będzie: wywiad z rodzicami, który dotyczy przebiegu ciąży i porodu, rozwoju dziecka w okresie niemowlęcym, przebytych chorób oraz informacji i opinii innych specjalistów oraz wypełnienie kwestionariuszy (rodzice wypełniają szczegółowo kwestionariusze dotyczące funkcjonowania dziecka w życiu codziennym).

 

2) drugie spotkanie obejmować będzie: obserwacje dziecka w swojej spontanicznej aktywności oraz w sytuacjach zadaniowych, gdzie ma do wykonania określone zadania lub ćwiczenia, które diagnozują i sprawdzają jakość napięcia mięśniowego, mechanizmy równoważne, pracę oczu, koordynację ruchową i symptomy przetrwałych odruchów tonicznych. Wykonanie testów, które mają na celu określenie profilu dojrzałości zmysłów i ich integracji. Składają się one z kilku części badających takie funkcje jak: zdolność planowania czynności ruchowej (praksje), umiejętność lokalizacji bodźca dotykowego, płynność i koordynację ruchu, zdolność do utrzymania równowagi, czucie ciała i pracę ręki.

 

3) trzecie spotkanie to podsumowanie diagnozy – to omówienie wyników poszczególnych testów i badań oraz zaleceń wystosowanych przez wykwalifikowanego terapeutę. Rodzice otrzymują wyniki diagnozy oraz zalecenia w formie pisemnej.

 

Badania będą odbywały się w miesiącach od sierpnia do grudnia.

(liczba miejsc ograniczona)

Zapisy pod nr. telefonu:   502 829 809

GRUPA WSPARCIA 27-03-2018r.
Marzec 1, 2018

SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie

 

GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW  I OPIEKUNÓW

DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 

Temat spotkania:

„Rozwijanie komunikacji językowej u dziecka”

 

Celem spotkanie jest:

- Demonstracja ćwiczeń wspierających dziecko w rozwoju mowy

- Podpowiemy, jak komunikować się z dzieckiem z autyzmem w codziennych sytuacjach

- Podpowiemy, jakie umiejętności są istotne dla rozwoju komunikacji, jak rozwijać te umiejętności w pracy i zabawie z dzieckiem na różnym poziomie jego funkcjonowania

 

Spotkanie  poprowadzi:

 Logopeda -  Anna Witkowska-Koziarczuk

 

Termin:  27.03.2018r. (wtorek), godzina 18:00

Miejsce:  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN – SENS  ul. Ks. J.I. Skorupki 28 w Legionowie

Czas trwania:  około 90 minut

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 

500 387 298,   502 829 809,

GRUPA WSPARCIA – KOLEJNE SPOTKANIE
Styczeń 10, 2018

SZANOWNI PAŃSTWO,

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie

 GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW  I OPIEKUNÓW

DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

 (dot. rodziców dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w wieku 0 – 9 lat)

Termin:  Zmiana Terminu z dnia 30.01.2018r. na dzień 06-02-2018r. (wtorek), godzina 18:00

Miejsce:  Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN – SENS

                       w Legionowie, ul. Ks. J.I. Skorupki 28 w Legionowie

Czas trwania:  90 minut                                               

 

Tematem spotkania:

TRUDNE ZACHOWANIA  DZIECKA – JAK SOBIE

Z NIMI RADZIĆ

 

-  Powiemy, czym jest trudne zachowanie.

-  Przedstawimy  sposoby i metody radzenia sobie z trudnym zachowaniem dziecka,

-  Udzielimy wskazówek jak zapobiegać zachowaniom trudnym,

-  Przedstawimy metody wzmacniania zachowań pożądanych,

 

 

Spotkanie  poprowadzi:

Sybilska Paulina  – psycholog, terapeuta integracji sensorycznej

 

Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 

500 387 298,   502 829 809,

!!!!!!!!! FERIE W PORADNI – OSTATNIE MIEJSCA !!!!!!!!!!
Grudzień 27, 2017

FERIE W PORADNI

  NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA IN – SENS   W LEGIONOWIE

SERDECZNIE ZAPRASZA NA

FERIE PEŁNE WRAŻEŃ, NIESPODZIANEK ORAZ DOSKONAŁEJ ZABAWY.

Zajęcia organizowane są  dla dzieci w wieku  4-7 LAT

Termin:                 22.01.2017r. – 26.01.2018r.

Miejsce:                Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna IN – SENS w Legionowie, ul. Ks. J.I. Skorupki 28 w Legionowie

Czas trwania:      09:00 – 12:00         

Całkowity koszt zajęć: 350,00 zł

 

WIĘCEJ INFORMACJI OPD NR TEL:  500 387 298 

 

LUB POD ADRESEM E-MAIL: biuro@in-sens.pl

« old Postsogtzuq

NAbór do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego IN-SENS

Czerwiec 12th, 2019

  Nabór do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego  IN – SENS               w Legionowie w roku szk >czytaj dalej