Opublikowano: Sierpień 7, 2018 at 11:37 am

 

 

NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA IN-SENS

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA W ZAKRESIE INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 

Badania realizowane są  w ramach Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2018

 

Gmina Miejska Legionowo wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców i ich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Legionowo proponuje program diagnostyczny z zakresu diagnozy integracji sensorycznej.

Spotkania będą składać się z cyklu trzech spotkań, zawierających następujące elementy:

 

1) pierwsze spotkanie obejmować będzie: wywiad z rodzicami, który dotyczy przebiegu ciąży i porodu, rozwoju dziecka w okresie niemowlęcym, przebytych chorób oraz informacji i opinii innych specjalistów oraz wypełnienie kwestionariuszy (rodzice wypełniają szczegółowo kwestionariusze dotyczące funkcjonowania dziecka w życiu codziennym).

 

2) drugie spotkanie obejmować będzie: obserwacje dziecka w swojej spontanicznej aktywności oraz w sytuacjach zadaniowych, gdzie ma do wykonania określone zadania lub ćwiczenia, które diagnozują i sprawdzają jakość napięcia mięśniowego, mechanizmy równoważne, pracę oczu, koordynację ruchową i symptomy przetrwałych odruchów tonicznych. Wykonanie testów, które mają na celu określenie profilu dojrzałości zmysłów i ich integracji. Składają się one z kilku części badających takie funkcje jak: zdolność planowania czynności ruchowej (praksje), umiejętność lokalizacji bodźca dotykowego, płynność i koordynację ruchu, zdolność do utrzymania równowagi, czucie ciała i pracę ręki.

 

3) trzecie spotkanie to podsumowanie diagnozy – to omówienie wyników poszczególnych testów i badań oraz zaleceń wystosowanych przez wykwalifikowanego terapeutę. Rodzice otrzymują wyniki diagnozy oraz zalecenia w formie pisemnej.

 

Badania będą odbywały się w miesiącach od sierpnia do grudnia.

(liczba miejsc ograniczona)

Zapisy pod nr. telefonu:   502 829 809