PSYCHOLOG PSYCHOTERAPEUTA

 

Psycholog i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwent Psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie w pracy zdobywał w Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym dla Chłopców w Krakowie, na Oddziale psychiatrii Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Specjalizuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami neurorozwojowymi (tj. Zaburzeniami ze spektrum Autyzmu, ADHD, specyficznymi zaburzeniami uczenia się, niepełnosprawnością intelektualną itd), zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami zachowania i emocji. Prowadzi terapię indywidualną dzieci i młodzieży, zajęcia rewalidacyjne, poradnictwo psychologiczne i trening wychowawczy dla rodziców.