Pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

Wykształcenie:

Studia Magisterskie Akademia Pedagogiki Specjalnej kierunek pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika),

Terapeuta integracji sensorycznej (nr certyfikatu PTIS 441/II).

Doświadczenie zawodowe: wieloletni wolontariat w Domu Małego Dziecka w Warszawie, praca z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i ruchowo, praca w przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi, jako pedagog specjalny i terapeuta SI. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim diagnoza funkcjonalna i sensoryczna małego dziecka, diagnoza pedagogiczna dzieci w wieku szkolnym, pedagog specjalny w Zespole Orzekającym Poradni, terapeuta integracji sensorycznej, prowadzenie grup dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, trudnościami adaptacyjnymi, treningi umiejętności społecznych dzieci w wieku szkolnym.

Szkolenia, kursy, warsztaty.

§  Kurs z zakresu teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego INPP (nr 038/INPP/POLAND).

§  Kurs integracji sensorycznej Iº i IIº (nr certyfikatu PTIS 441/II).

§  Kurs kwalifikacyjny diagnozy i terapii integracji sensorycznej.

§  Terapia integracji sensorycznej u dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.

§  Terapia ręki.

§  Teoria i praktyka terapii psychomotorycznej wg Procus i Block.

§  Efektywne porozumiewanie się z rodzicami.

§  Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytami rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat.

§  Warsztaty terapii integracji sensorycznej: ontogeneza rozwojowa. Podstawowe warunki i kierunki pracy z małym dzieckiem w ujęciu terapii SI.

§  Komunikatywne formułowanie opinii i orzeczeń.

§  Zastosowanie integracji sensorycznej w zaburzeniach rozwoju mowy u dzieci od 3 roku życia.

§  Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi diagnostycznych.

§  Szkolenie kwalifikacyjne „Bateria 8 oraz Bateria 10/12 w praktyce diagnostycznej”.

§  Szkolenie kwalifikacyjne „Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich”.

§  Szkolenie kwalifikacyjne „ Bateria Gim”

§  Makaton I° i II °

§  AAC alternatywne metody porozumiewania się z dzieckiem z niepełnosprawnością

§  Trening Umiejętności Społecznych

§  Kodeks złości- jak pracować z zachowaniami trudnymi

§  KORP – narzędzie diagnozy dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż.