OLIGOFRENOPEDAGOG

 

Jestem absolwentką Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika Specjalna. Ukończyłam studia w następujących specjalizacjach: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, terapia pedagogiczna oraz edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w przedszkolach i szkołach specjalnych, w placówkach dla dzieci z wadami słuchu, wzroku, w przedszkolach i szkołach integracyjnych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, na warsztatach terapii zajęciowej. Przez ostatnie lata asystowałam dziecku z niepełnosprawnością sprzężoną oraz prowadziłam zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. tj: dzieci ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa, z grupy ryzyka dysleksji, z zaburzoną sprawnością motoryczną, dla dzieci zdolnych, oraz tych  przejawiających trudności emocjonalno-społeczne, w tym adaptacyjne.

W obszarze moich zainteresowań zawodowych znajdują się obszary Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z autyzmem, Metoda Krakowska, model komunikacji wg Marshalla B.Rosenberga „Porozumienie bez przemocy”, a także psychoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym.

Jestem wychowawcą w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym, oprócz tego w Poradni prowadzę indywidualną terapię pedagogiczną, terapię ręki oraz Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży.