Oligofrenopedagog, Terapeuta SI

Paulina Sybilska

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna – surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).  Ukończone    studia z zakresu psychologii – psychologia kliniczna. Wykształcenie podyplomowe uzyskane na Uniwersytecie SWPS w Warszawie – Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.  

Doświadczenie zawodowe zdobywane w szkołach specjalnych m.in. dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w placówkach dla dzieci z wadami słuchu,  w przedszkolach integracyjnych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w ośrodku integracji społecznej.

Kursy i szkolenia:

- VB- MAPP – Ocena osiągania kamieni milowych i planowanie terapii – Scolar

-  Szkolenie I i II-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

-  Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

-  Picture Exchange Communication System – Poziom 1 – Pyramid Educational Consultants of Poland

-  „Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – I stopień” Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

-  „Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera – TUS” SOTIS

-  Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dzieciom PBLS

-  „Oswoić Autyzm”- Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA

-   Stosowana Analiza Zachowania (ABA) w praktyce – jak pracować z dziećmi z autyzmem.

-   „Autyzm – porozmawiajmy o tym”– Centrum Terapii Autyzmu – SOTIS.  

-  Kurs Migające Brzdące.

-  Kurs języka migowego – I, II, III stopień.