Oferujemy profesjonalną pomoc psychologiczną dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.

 

Konsultacje psychologiczne mające na celu zdiagnozowanie problemu i zaproponowanie odpowiedniej formy terapii bądź skierowanie do innego specjalisty.

 

Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

 

Służy pomocy w zrozumieniu i zmianie trudności, z jakimi boryka się dziecko lub nastolatek. Pomaga poznać uczucia i mechanizmy zachowań oraz je zmienić. Problemy w jakich może pomóc psychoterapia są różne w zależności od wieku dziecka i należą do nich między innymi:

 

  • problemy w relacjach rodzic – dziecko
  • problemy w kontaktach z rówieśnikami
  • problemy z nauką, koncentracją etc.
  • ataki gniewu, złości
  • ataki lęku i paniki
  • problemy ze snem
  • zaburzenia jedzenia
  • Często do uzyskania poprawy w funkcjonowaniu dziecka lub nastolatka potrzebna jest pomoc i współpraca rodziców.

 

Terapia rodzinna

 

Celem konsultacji z rodzicami jest lepsze zrozumienie zachowań i emocji dziecka lub nastolatka, pomoc w rozwiązaniu problemów i trudnych sytuacji oraz pomoc w lepszym rozumieniu własnych rodzicielskich problemów.

 

Terapia rodzinna ma na celu poprawę relacji w rodzinie. Pomaga rodzicom w rozwiązywaniu problemów pojawiających się wraz z kolejnymi etapami rozwoju dziecka.

 

Spotkania z rodzicami są jednocześnie formą pomocy dziecku.

 

Terapia grupowa dzieci i młodzieży

 

Jest to praca nad modelowaniem i zmianą zachowań dziecka odbywająca się w warunkach małej grupy terapeutycznej.

 

Głównym celem zajęć grupowych jest w przypadku dzieci wielostymulacja rozwoju, a więc dostarczanie dzieciom różnorodnych doświadczeń pobudzających poznawczo, wzbogacających emocjonalnie i sprzyjających nabywaniu umiejętności społecznych.

 

O potrzebie terapii w danej grupie (przynależność do grupy) decyduje terapeuta na podstawie indywidualnej konsultacji z dzieckiem.

 

Grupa składa się z maksymalnie 6 uczestników w zbliżonym wieku, dobranych przez terapeutę pod kątem możliwości uzyskania wzajemnych korzyści ze wspólnej terapii.

 

Dzięki terapii grupowej dzieci uczą się:

 

- jak się zachowywać w różnych „trudnych” sytuacjach,

- jak radzić sobie z własnymi emocjami, lękami, agresją, nieśmiałością,

- komunikacji, pracy i zaistnienia w grupie,

- budują poczucie własnej wartości,

a wszystkie doświadczenia zdobyte w trakcie terapii grupowej pozwalają im lepiej funkcjonować w codziennym życiu, w kontaktach z rówieśnikami oraz w przedszkolu lub szkole.

 

Najczęstsze przyczyny skierowania dziecka do terapii grupowej:

- zaburzenia emocji i zachowania,
- agresja
- nadpobudliwość, ADHD,
- mutyzm,
- Asparger i Autyzm,
- nieśmiałość,
- niedostosowanie społeczne,
- zaburzenia uwagi.