Opublikowano: Maj 6, 2019 at 3:42 pm

 

 

 

Dom to ciepło, miłość i zaufanie.

W domu każdy człowiek czuje się swobodnie i bezpiecznie.

Rodzina są to ludzie, którzy w każdym momencie życia potrafią pomóc i pocieszyć.

Rodzina potrafi się z Tobą śmiać, ale i potrafi z Tobą płakać.

A Ty,

opowiesz o swojej rodzinie?

Jaka jest Twoja rodzina?

Jak spędzacie wspólny czas?

Spróbujcie wcielić się w artystów i namalować swoją rodzinę w ciekawy sposób.

Regulamin konkursu plastycznego

 „MOJA RODZINA”

zorganizowanym w ramach Święta Rodziny

 

 

      I.          ORGANIZATOR:

Organizatorem konkursu jest Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna   IN – SENS  oraz Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IN-SENS w Legionowie,   ul. Ks. J.I. Skorupki 28, 05-120 Legionowo, tel. 500387298

 

 

    II.          CELE KONKURSU:

Ø   pobudzenie i rozwój inwencji twórczej uczestników

Ø  wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej

Ø  wyrabianie poczucia estetyki

Ø  integracja środowisk dzieci z przedszkola i poradni IN-SENS

Ø  rozwijanie umiejętności manualnych dzieci

 

 

 III.          UCZESTNICY:

            Konkurs adresowany jest do:

Ø   dzieci z Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego IN-SENS

Ø   dzieci uczęszczających na zajęcia  do Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej     IN-SENS

 

 

 IV.          PRZEBIEG KONKURSU:

I etap:

Złożenie prac konkursowych w biurze Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej IN-SENS bądź u wychowawców grup Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego IN-SENS  do 20.05. 2019 r.

II etap

  • Organizator konkursu w dniu 25.05.2019r. powołuje komisję.
  • Komisja wyłoni 1,2,3 miejsca w II kategoriach wiekowych oraz przyzna wyróżnienia.

 

    V.          WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Prace są wykonywane indywidualnie, samodzielnie przez dzieci.
  2. Uczestnicy konkursu wykonują prace wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (np. rysowanie, wydzieranie, kolaż, malowanie)
  3. Pracę należy wykonać na kartce formatu A3 lub A4.
  4. Prace należy opatrzeć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy zawierającą: imię i nazwisko, wiek.
  5. W przypadku prac przestrzennych pracę należy umieścić w kartonie zaopatrzonym etykietą z powyższymi danymi.

 

 VI.          JURY:

Ø  Jury zostanie wybrane przez Organizatora Konkursu. Z przebiegu Konkursu Jury sporządza protokół zawierający między innymi wyniki głosowanie oraz dane laureatów.

Ø  Prace będą oceniane w II kategoriach:

- kategoria I – dzieci do lat 3,

- kategoria II – dzieci wieku 4 -7 lat

 

VII.          TERMINY:

  • Prace należy oddać w nieprzekraczalnym terminie 20.05.2019r. do biura Niepublicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej IN-SENS bądź u wychowawców grup Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego IN-SENS
  • działających przy:

ul. ks. J. I. Skorpuki 28,

05-120 Legionowo.

 

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród laureatom nastąpi dnia 04.06.2019r. w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  IN-SENS, ul. Ks. J. I. Skorupki 28, 05-120 Legionowo.

 

            Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie o godzinie uroczystości wręczenia nagród do dnia 27.05.2019r. Wyniki Konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

            Prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej IN-SENS.

 

VIII.          UWAGI KOŃCOWE:

            Prace biorące udział w konkursie nie będą zwracane.

            Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikacji nagrodzonych prac, zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie i opublikowanie danych dotyczących wyników Konkursu, do prezentacji zdjęć, notatek w mediach oraz na stronie internetowej Organizatora.

            Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz przerwania lub odwołania Konkursu.

 

 

            Niniejszym Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.