Skip to content Skip to footer

Psycholog, Terapeuta SI

Psycholog, psycholog dziecięcy, terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta EEG Biofeedback, terapeuta Metody Warnkego, terapeuta IAS Johansen.

Jestem absolwentem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej o kierunku Psychologia Kliniczna. Ukończyłem również Studia Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie Rehabilitacji Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi.
Od wielu lat pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym. Specjalizuję się w terapii dzieci i ich rodzin w zakresie problemów wychowawczych i emocjonalnych małych pacjentów, a także w pracy z dziećmi z MPDz, Autyzmem, Zespołem Downa, ADHD.

Ukończyłem liczne kursy kierunkowe między innymi Makaton, PJM, SFA oraz odbyłem staże w specjalistycznych placówkach takich jak Zespół Społecznych Szkół Specjalnych „Dać Szansę”, Centrum terapii SOTIS.
Ukończyłem kurs Integracji Sensorycznej w Polskim Towarzystwie Integracji Sensorycznej uprawniający do diagnozowania oraz prowadzenia terapii SI, czym obok psychologii zajmuję się na co dzień.
Prowadzę także terapię dzieci i dorosłych z wykorzystaniem metody EEG Biofeedback. Uprawnienia do prowadzenia tej terapii oraz doświadczenie zdobywałem w EEG Instytut w Warszawie.
Dodatkowo prowadzę diagnozy i terapie Metodą Warnkego oraz trening słuchowy Johansena.