Skip to content Skip to footer

Oligofrenopedagog

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej o kierunkach: terapia pedagogiczna, pedagogika opiekuńczo-socjalna. Ukończyłam również studia podyplomowe na tej samej uczelni w zakresie rehabilitacji i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną ( oligofrenopedagogika). W Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora ukończyłam studia podyplomowe o kierunku edukacja elementarna ( przedszkolna i wczesnoszkolna).

Na ostatnim roku studiów magisterskich podjęłam wolontariat – wspierałam ucznia z Zespołem Aspergera. Po ukończeniu studiów zaczęłam prace w grupie z dziećmi niepełnosprawnymi, co utwierdziło mnie w przekonaniu, że jestem w dobrym miejscu, a moja praca będzie sprawiała mi radość i stanie się moją pasją.  Pracowałam z dziećmi z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, dziecięcym porażeniem mózgowym, z zaburzeniami genetycznymi oraz z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym.

Aby doskonalić swój warsztat pracy ukończyłam:

  • I i II stopień szkolenia Makaton,
  • Szkolenie „Jak konstruować program pracy i pokonywać trudności w terapii dzieci wielorako niepełnosprawnych?”,
  • I stopień Terapii ręki ,
  • I stopień „ Wprowadzenie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością”,
  • Spotkanie konsultacyjno-szkoleniowe „Sposoby radzenia sobie z dzieckiem sprawiającym problemy wychowawcze z zastosowaniem metod behawioralnych”.