Skip to content Skip to footer

Pedagog specjalny, Terapeuta pedagogiczny

Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku pedagogika – terapia pedagogiczna i asystent osoby niepełnosprawnej. Ukończyłam również studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, kierunek pedagogika specjalna – rehabilitacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam głównie w placówkach integracyjnych, pracując jako nauczyciel wspierający oraz terapeuta pedagogiczny. Pełniłam również funkcję wychowawcy w świetlicy środowiskowej, pomagając dzieciom z trudnościami w nauce. Jako pedagog specjalny mam doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, Zespołem Aspergera, Autyzmem, Zespołem Turnera, Zespołem Downa oraz z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

Stale rozwijam swoje umiejętności i kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Zakończyłam m.in. kursy treningu umiejętności społecznych (TUS) oraz ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne – stopień I.