Skip to content Skip to footer

Pedagog specjalny

Pedagog specjalny, Terapeuta pedagogiczny i Logopeda 

Nazywam się Karolina Kowalczyk.

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym, terapeutą pedagogicznym i logopedą specjalizującym się w komunikacji osób niepełnosprawnych, jednak z serca i z głowy jestem detektywem nieustannie poszukującym rozwiązań zagadek językowych. W swojej pracy kieruje się zasadą, że każdy zamek da się otworzyć — jeśli nie masz klucza, weź wytrych. Do wspólnej drogi komunikacyjnej zawsze zapraszam rodzinę pacjenta, bo dobrze wiem, że żaden pociąg bez załogi nie pojedzie i konieczna jest współpraca. Pracuję holistycznie i czerpię z mądrzejszych od siebie. Uważam, że podstawą każdej terapii jest wnikliwa diagnoza, dlatego lubię pytać. Doświadczenie zdobywałam w szkołach, przedszkolach, ośrodkach diagnostycznych i poradniach. Przez cztery lata prowadziłam szkolenia i staż logopedyczny w Fundacji Synapsis. Aktualnie  prowadzę szkolenia dla rodziców, nauczycieli i specjalistów w Fundacji In-Sens. Tworzę narzędzia i strategie komunikacyjne dla osób z zaburzeniami językowymi oraz prowadzę diagnozy i obserwacje poziomu rozwoju językowego. Oprócz tego bardzo ważne jest dla mnie rozpowszechnianie komunikacji wspomagającej i alternatywnej w przestrzeni publicznej, dlatego rozpoczęłam w tym roku program szkolenia personelu medycznego w tej dziedzinie.

Ukończyłam liczne kursy z zakresu AAC, m.in. PECS i Makaton, uczestniczyłam w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących funkcjonowania osób niepełnosprawnych (m.in. dotyczących wspierania terapii, budowania tożsamości, psychoedukacji, współpracy z rodziną, funkcjonalnej komunikacji, testów diagnostycznych i narzędzi terapeutycznych).

W wolnych chwilach czytam, jeżdżę na rowerze, chodzę po lesie oraz praktykuje jogę.