Skip to content Skip to footer

Oligofrenopedagog

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, gdzie ukończyłam studia o specjalności Oligofrenopedagogika oraz Terapia Pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego. W ubiegłym roku ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Surdopedagogiki i Tyflopedagogiki w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

            Po raz pierwszy spotkałam się z autyzmem od strony praktycznej na pierwszym roku studiów, gdzie przez 5 lat byłam wolontariuszką w domu prywatnym chłopca z autyzmem wczesnodziecięcym. Swoją przyszłą karierę zawodową wiąże z pracą z dziećmi niepełnosprawnymi. Jednak przypadek autyzmu skradł moje serce, dlatego w miarę możliwości staram się brać udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach, które pomogą mi zgłębić wiedzę na ten temat. Motywację i zaangażowanie do pracy czerpie z uśmiechów dzieci, jak również z ich postępów edukacyjnych i rozwojowych.

Najważniejsze kursy i szkolenia, jakie mam na swoim koncie, to:

–       Terapia ręki- usprawnianie umiejętności samoobsługowych i grafomotorycznych;

–       Terapeuta cień dziecka z autyzmem i Zespołem Aspergera;

–       Praca z dzieckiem z autyzmem w szkole i przedszkolu;

–       Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem;

–       Trening Umiejętności Społecznych, jako forma terapii grupowej dla dzieci i młodzieży z trudnościami społecznymi;

–       MAKATON I stopień;

–       Terapia pedagogiczna w przedszkolu i szkole;

–       Terapia przez zabawę;

–       Techniki terapii behawioralnej w pracy dydaktyczno- wychowawczej;

–       Ćwiczenia i zabawy usprawniające czytanie;

–       Przeciwdziałanie agresji u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawy grupowe i działania nauczyciela;

–       Szkolenie z AAC I i II stopień.