Skip to content Skip to footer

Psycholog

Ukończyłam studia na Wydziale Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a także podyplomowe szkolenie w CBT w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej (PTTPB).

W terapii specjalizuję się w pomaganiu osobom, które mają problemy z emocjami (lęk, złość, poczucie niskiej wartości). Pomagam również w rozwiązywaniu kryzysów partnerskich oraz innych sytuacjach kryzysowych w życiu osobistym i zawodowym. Najbliższe są mi metody terapeutyczne nurtu poznawczo-behawioralnego. Poddaję swoją pracę superwizji w ośrodku CBT w Warszawie.