Skip to content Skip to footer

Logopeda

Ukończyłam Studia podyplomowe na kierunku logopedia na Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora w Pułtusku. Jestem także absolwentką Studiów magisterskich – Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza w WSP TWP w Warszawie.

Posiadam duże doświadczenie w pracy z dziećmi w różnym wieku. Od 12 lat pracuję w szkole podstawowej, jako nauczyciel świetlicy i logopeda. Przez kilka lat pracowałam także w przedszkolu w Legionowie jako logopeda.

W celu podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności uczestniczę w różnych kursach i szkoleniach m. in.:

·         Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne

·         Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną              w stopniu lekkim i umiarkowanym i zespołem Downa

·         Wspomaganie rozwoju mowy osób z autyzmem

·         Efektywne metody terapii rotacyzmu