Skip to content Skip to footer

Oligofrenopedagog

Iwona Anisiewicz-Dziadkiewicz, pedagog specjalny, plastyk i arteterapeuta. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność: surdopedagogika oraz edukacja wczesnoszkolna. W 2015 r. uzyskała tytuł mgr sztuki, dyplom w pracowni grafiki warsztatowej w Instytucie Edukacji Artystycznej APS w Warszawie, na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, specjalność: arteterapia. W 2019 ukończyła studia podyplomowe na Uczelni Nauk Społecznych-Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych „Edukacja” na kierunku: pedagogika specjalna Specjalizacja: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) i z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Od najmłodszych lat interesowała się sztuką i jej formami wyrazu wizualnego. Z czasem rozwinęła w sobie zainteresowanie jej arteterapeutycznymi korzyściami. Prowadziła zajęcia w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej według autorskiego programu „Terapii przez sztukę dla dzieci z autyzmem”, w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji Synapsis, w którym jako pedagog specjalny prowadziła również terapię dzieci ze spektrum autyzmu.

Interesuję się rysunkiem, fotografią, grafiką komputerową, jogą/stretchingiem, uwielbiam spędzać czas w otoczeniu natury, lubię górskie wycieczki.
 Mam  słabość do gorącego kakao w zimowe wieczory.