Skip to content Skip to footer

Psycholog

Psycholog, Diagnosta

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Psychologia w specjalności psychologia kliniczna oraz studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Uczestniczka licznych szkoleń i kursów z zakresu diagnozy oraz metod i technik pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą, wspierania rozwoju, m.in.: 
– Skala Inteligencji Stanford – Binet 5 – szkolenie kwalifikacyjne. 
– Stanford-Binet 5 – Podstawowa i zaawansowana interpretacja wyników. 
– Bateria metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio- i sześcioletnich. Bateria 5/6 R – szkolenie kwalifikacyjne. 
– Karty Oceny Zachowania i Emocji – KOZE – narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego. 
– Kurs Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa. 
– Kurs Trening Umiejętności Społecznych.
– AAC – komunikacja wspomagająca i alternatywna – szkolenie I i II  stopnia. 
– Rozwój komunikacji u osób z ASD. 
 
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez praktyki i staże, m.in. w Ośrodku Rehabilitacyjno – Readaptacyjnym dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych, Klinice Psychiatrii Szpitala Bielańskiego a także w pracy zawodowej w przedszkolu i szkole podstawowej jako asystent – cień dzieci z różnymi trudnościami rozwojowymi, np. niepełnosprawność intelektualna, autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność ruchowa. 
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i poszerza wiedzę biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach. 
W swojej pracy skupia się na holistycznym podejściu do dziecka, nacechowanym życzliwością, cierpliwością, empatią i optymizmem a także  na wspieraniu rodziców i całej rodziny.