Skip to content Skip to footer

Logopeda

Jestem logopedą, oligofrenopedagogiem, absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W chwili obecnej jestem nauczycielem wspomagającym w szkole masowej oraz prowadzę diagnoze i terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalją, afazją i niepełnosprawnością intelektualną. Swoją wiedzę cały czas poszerzam uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach.

W pracy logopedycznej staram się nie tylko wspierać rozwój mowy dziecka, ale przede wszystkim pragnę wzbudzić w nim radość mówienia. Podczas planowania procesu terapeutycznego stosuję dewizę, która zakłada, że interwencje oparte na sprawdzonych naukowo metodach nie są prowadzone w taki sam sposób w przypadku każdego pacjenta. Dostrzegam to, że każda osoba jest indywidualnością, ma różne potrzeby i możliwości.