Skip to content Skip to footer

Oligofrenopedagog

Ukończyłam Psychologię Społeczną Stosowaną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Swoje doświadczenie w pracy z dziećmi rozpoczęłam już na studiach. Pracowałam w żłobku z dziećmi od 6 m.ż- 3 lat, następnie jako opiekunka. Doświadczenie zawodowe zdobywałam przede wszystkim w  przedszkolu terapeutycznym oraz w przedszkolu z grupami integracyjnymi. Pod swoją opieką miałam dzieci z różnymi problemami rozwojowymi. Prowadziłam zajęcia dydaktyczne, grupowe, indywidualne oraz terapię domową. Wiedząc, że to właśnie taką drogą zawodową chcę podążać, ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie Wczesnej Interwencji- Pomoc Dziecku i Rodzinie- w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju i opieki nad małym dzieckiem oraz Studia kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Aby zapewnić jak najlepszą pomoc małym podopiecznym, staram się bać na bieżąco udział w kursach i szkoleniach. Ukończyłam między innymi: „Ergoterapia w pediatrii, terapia ręki i ich wpływ na rozwój psychomotoryczny dziecka z zaburzeniami rozwoju”, „Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, „Program Rozwoju Poznawczego „Klucz do uczenia się”, „Makaton- I Poziom Podstawowy”, „Makaton- II Poziom Rozszerzony”