Skip to content Skip to footer

Pedagog, Terapeuta SI

W poradni prowadzę integrację sensoryczną. Z wykształcenia jestem pedagogiem. Ukończyłam studia licencjackie, specjalność to wychowanie przedszkole z edukacją wczesnoszkolną oraz magisterskie pedagogikę korekcyjną, po których mogę prowadzić terapię pedagogiczną. Ukończyła także szkolenia, między innymi z terapii ręki, alternatywnego nauczania, zabaw sensorycznych, współpracy z rodzicami.

Zawsze chciałam pracować z dziećmi, ponieważ ta praca daje dużo satysfakcji a dzieci są spontaniczne, kreatywne, nieprzewidywalne, każdy dzień jest zupełnie inny. Interesowały mnie także trudności z którymi dzieci borykają się w przedszkolu lub w szkole, a szczególnie to w jaki sposób można im pomóc je zniwelować lub ułatwić funkcjonowanie. Pracując w przedszkolu zaobserwowałam, że wiele dzieci z trudnościami w nauce, zachowaniu, okazywaniu emocji, skupianiu uwagi ma również problemy o podłożu sensorycznym. Zaczęłam się coraz bardziej tym interesować i ukończyła studia podyplomowe z integracji sensorycznej I, II stopnia.

Na zajęciach wspólnie przezwyciężamy trudności, pokonujemy strach i uczymy się wielu nowych rzeczy głównie poprzez ruch, dotyk, doświadczanie nowych rzeczy.  Najbardziej motywuje mnie radość dziecka, któremu udało się pierwszy raz prawidłowo wykonać jakąś czynności nad którą pracowaliśmy.