Skip to content Skip to footer

Oligofrenopedagog, Terapeuta SI

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna – surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika).  Ukończone    studia z zakresu psychologii – psychologia kliniczna. Wykształcenie podyplomowe uzyskane na Uniwersytecie SWPS w Warszawie – Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.  

Doświadczenie zawodowe zdobywane w szkołach specjalnych m.in. dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w placówkach dla dzieci z wadami słuchu,  w przedszkolach integracyjnych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w ośrodku integracji społecznej.

Kursy i szkolenia:

– VB- MAPP – Ocena osiągania kamieni milowych i planowanie terapii – Scolar

–  Szkolenie I i II-go stopnia w zakresie Terapii Integracji Sensorycznej – Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensorycznej

–  Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

–  Picture Exchange Communication System – Poziom 1 – Pyramid Educational Consultants of Poland

–  „Metoda Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne – I stopień” Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości

–  „Kształtowanie kompetencji społecznych u dzieci i młodzieży z Zespołem Aspergera – TUS” SOTIS

–  Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dzieciom PBLS

–  „Oswoić Autyzm”- Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka ASYSTA

–   Stosowana Analiza Zachowania (ABA) w praktyce – jak pracować z dziećmi z autyzmem.

–   „Autyzm – porozmawiajmy o tym”– Centrum Terapii Autyzmu – SOTIS.  

–  Kurs Migające Brzdące.

–  Kurs języka migowego – I, II, III stopień.