Skip to content Skip to footer

Oligofrenopedagog, Terapeuta SI

Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Ukończyłam również studia podyplomowe w Akademii Nauk Stosowanych im. Wincentego Pola, uzyskując tytuł pedagoga specjalnego. Pracowałam z dziećmi zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, dziećmi ze spektrum autyzmu, z zespołem Downa, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, dziecięcym porażeniem mózgowym oraz z dziećmi z różnymi wadami genetycznymi.

Podnoszę swoje
kwalifikacje i rozwijam się zawodowo uczestnicząc w kursach zawodowych
i szkoleniach, było to: metodyczne wsparcie dziecka w instytucjonalnej
pieczy zastępczej, trzystopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dzieci
z autyzmem”, terapia behawioralna w pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

W pracy z dzieckiem ważne
dla mnie jest prowadzenie zajęć adekwatnie do założeń programu zajęć z
uwzględnieniem bieżących potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dziecka; wspieranie go w rozwoju emocjonalnym, zapewnienie
poczucia bezpieczeństwa. Istotna jest również współpraca z rodzicami dziecka
ukierunkowana na wymianę informacji na temat funkcjonowania dziecka oraz
ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.