Skip to content Skip to footer

Terapeuta pedagogiczny, Logopeda

Jestem Absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym. Następnie ukończyłam studia na kierunku pedagogika korekcyjna z terapią pedagogiczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej, uzyskując tytuł magistra. Logopedię, która od początku mojej pedagogicznej drogi, była  moim marzeniem, ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Jestem także terapeutą logorytmiki oraz terapeutą ręki.

Doświadczenie zawodowe zaczęłam zdobywać jako wychowawca przedszkolny w grupie integracyjnej.  Praca z dziećmi daje mi ogrom satysfakcji, mimo trudnych wyzwań, a może dzięki nim, nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, aby jeszcze lepiej pomagać dzieciom.

Ukończyłam następujące kursy i  szkolenia:

  • ·       Szkolenie „Ocena logopedyczna noworodków i niemowląt
  • ·       Szkolenie „Diagnoza ankyloglosji krok po kroku”
  • ·       Szkolenie „Logopeda a trudności w jedzeniu u dzieci”
  • ·       Szkolenie „Smoczek z perspektywy logopedy”
  • ·       Szkolenie Logorytmika- Ruch, słuch, słowo
  • Diagnoza i terapia ręki- szkolenie I i II stopnia- tytuł Terapeuty ręki
  • Kierownik wycieczek i szkolnych imprez krajoznawczo- turystycznych
  • Terapia logopedyczna pacjenta z wadą zgryzu
  • Masaż logopedyczny dziecka od podstaw