Skip to content Skip to footer

EEG Biofeedback to rodzaj terapii, dzięki której mózg pacjenta uczy się tworzyć prawidłowe fale mózgowe zamiast nieprawidłowych i tym samym poprawia się koncentracja, pamięć, pojawia się dobre samopoczucie, obniża poziom stresu, zmniejsza sie nadpobudliwość psychoruchowa i zaburzenia procesu uczenia się, takie jak dyslekcja, dysgrafia, dyskalkulia.

Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Trening jest stosowany nie tylko w praktyce klinicznej (ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe) ale także służy jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu.

EEGBiofeedback jest wskazaną metodą terapii dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy już od 2 roku życia, dla dzieci nadpobudliwych od lat 4.

Terapia EEG Biofeedback jest stosowana jako profilaktyka problemów z zachowaniem i uczeniem się już w przedszkolu.

Największą grupę dzieci i młodzieży, korzystających z terapii stanowią:

  • dzieci z ADHD i ADD (nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji uwagi)
  • dzieci z zaburzeniami uczenia się (dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią)
  • dzieci z zaburzeniami zachowania (agresją, tremą, nadwrażliwością, jąkaniem)
  • dzieci po wypadkach, urazach głowy,
  • dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, padaczką, upośledzeniem umysłowym, zespołem Aspergera.

Terapia Biofeedback poprawia funkcje poznawcze, koncentrację uwagi i jej utrzymywanie, pamięć, wiarę w siebie, organizację swoich poczynań, zwiększa kreatywność, usprawnia umysł, polepsza jakość i ilość snu.

Dorosłe osoby korzystają z terapii Biofeedback w celu:

  • poprawy funkcjonowania umysłu (wspomaga szybkość uczenia się i koncentrację)
  • zwiększenia odporności na stres (osoby z problemami stresu, nerwicami, osoby z dużą odpowiedzialnością zawodową, sportowcy)
  • polepszenia nastroju i snu (zalecana osobom z zaburzeniami snu, stanami lękowymi, nerwicami, wypaleniem zawodowym)
  • rehabilitacji po urazach, wylewach, operacjach mózgu.