Skip to content Skip to footer

Grupa Wsparcia dla Rodziców


Podczas codziennych kontaktów z rodzicami dzieci z niepełnosprawnością w naszej poradni ujawniło się duże zapotrzebowanie na korzystanie z pomocy grupy wsparcia.
Rodzice dzieci z niepełnosprawnością stoją przed poważnym wyzwaniem wychowania maluchów, które wykazują specyficzne trudności rozwojowe. Często czują się osamotnieni, pozbawieni wsparcia i fachowej pomocy. Muszą radzić sobie z codziennymi kłopotami, nie rozumieją do końca zachowań własnego dziecka. Często narażeni są na negatywny odbiór społeczeństwa, pozostawieni z własnymi troskami i problemami, nieprzygotowani do radzenia sobie z trudnościami, wynikającymi z opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością. Zdarza się też, że rodzice dzieci z niepełnosprawnością zastanawiają się, jak o dysfunkcji ich dziecka powiedzieć pozostałym dzieciom. Istotne jest zapewnienie podopiecznym właściwej edukacji i terapii, ale również bardzo ważne jest zadbania przez rodzica/opiekuna prawnego o siebie i swoje potrzeby.

Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców, od września 2017r.,w naszej poradni powstanie Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju Dziecka. Celem działalności grupy będzie integracja rodziców, wymiana doświadczeń, rozwijanie kompetencji i prawidłowych postaw rodzicielskich oraz nabywanie umiejętności pracy nad prawidłowym stymulowaniem rozwoju dziecka.

Główne działania grupy:

– cykliczne spotkania ze specjalistami: pedagog, psycholog, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej, logopeda

– wymiana doświadczeń związanych z radościami i trudami sprawowania opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością

– wzajemne wspomaganie się w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, problemów terapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych

– organizowanie warsztatów, wspólnych zajęć

Tematy pogadanek ustalane będą na bieżąco dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczestników. Spotkanie odbywać się będą raz w miesiącu na terenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej IN – SENS w Legionowie.

Serdecznie zapraszamy

Więcej informacji:
Andrzej Olszewski
604 979 962