Skip to content Skip to footer

Nasza placówka oferuje diagnozę oraz terapię zaburzeń integracji sensorycznej (SI).

Terapia SI skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, które wykazują problemy z koordynacją ruchową, mają trudności w uczeniu się, są agresywne bądź apatyczne. Szczegółowe objawy wskazujące na problemy z integracją sensoryczną wymienione zostały poniżej.

Rozpoczęcie terapii SI musi być poprzedzone wcześniejszym kompleksowym badaniem – diagnozą. Na podstawie diagnozy określane są sfery, na które w czasie zajęć należy oddziaływać – powstaje w ten sposób indywidualnie skonstruowany plan terapii.

Głównym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych. Podczas terapii dziecko będzie zachęcane i kierowane do wykonywania aktywności, które będą wyzwalać i prowokować odpowiednie, skuteczne reakcje na bodźce sensoryczne. Ćwiczenia są dostosowane do poziomu rozwojowego dziecka. Stopień trudności tych aktywności będzie stopniowo wzrastać tak, aby wymagać od dziecka bardziej zorganizowanych i zaawansowanych reakcji.

Do terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt stymulujący system przedsionkowy, proprioceptywny i dotykowy, a także wzrokowy, węchowy i słuchowy. Terapia odbywa się poprzez zabawę ale jest to jednocześnie ciężka praca. Pod kierunkiem wykwalifikowanego terapeuty dziecko jest w stanie osiągnąć sukces, który byłby niemożliwy w całkowicie spontanicznej zabawie.

Zarówno diagnoza jak i terapia SI może być przeprowadzana tylko przez wykwalifikowanych terapeutów.

OBJAWY DYSFUNKCJI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Nie u wszystkich dzieci przyczyną problemów w nauce, rozwoju lub zachowaniu jest zaburzona integracja sensoryczna. Są jednak wyraźne czynniki wskazujące na dysfunkcje integracji sensorycznej. Poniżej przedstawione są najważniejsze z nich:

 • Nadmierna wrażliwość na bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe oraz ruch:
  • nie lubi karuzeli (miewa mdłości), czasami tak samo reaguje na huśtawkę
  • nie lubi głośnych dźwięków
  • preferuje tylko określone smaki
  • ma chorobę lokomocyjną
  • preferuje tylko określony rodzaj materiału, z którego zrobione są ubrania, przeszkadzają mu metki, szwy, zbyt sztywne ubrania itp.
  • jest nadmiernie pobudzone i aktywne
 • Zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej
 • Trudności z koncentracją, impulsywność
 • Obniżone umiejętności ruchowe, problemy z koordynacją
 • Opóźnienie rozwoju mowy, rozwoju ruchowego oraz trudności w nauce
 • Słaba organizacja zachowania
 • Ruchy dziecka są niezgrabne
 • Ma trudności z utrzymaniem równowagi
 • Niskie poczucie własnej wartości 
 • Podczas dłuższego siedzenia ma trudności z utrzymaniem głowy w pozycji pionowej, podpiera ją ręką, kładzie się na stoliku itp.
 • Ma kłopoty z cięciem nożyczkami, rysowaniem po śladzie, kalkowaniem
 • Wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie lub do końca ich nie opanowało
 • Duża potrzeba dostarczania bodźców dotykowych, wzrokowych, słuchowych przedsionkowych: 
 • często się uderza i nie zauważa tego, często i zbyt mocno dotyka inne osoby (co może wyglądać jak zachowanie agresywne)
 • lubi mocny dotyk, ucisk, szorstkie faktury
 • uczestniczy w niebezpiecznych zabawach np. zbyt wysokie wspinanie się
 • preferuje intensywne, długo trwające zabawy typu huśtanie, kręcenie, często bez objawów dyskomfortu
 • lubi bardzo głośne dźwięki np. głośno grająca muzyka, telewizor
 • jest nadmiernie ruchliwe, nie może usiedzieć/ustać w jednym miejscu