Skip to content Skip to footer

Logorytmika to zajęcia skierowane przede wszystkim do najmłodszych. Poprzez ćwiczenia umuzykalniające, rytmiczne i językowe chcemy wspierać prawidłowy rozwój mowy i języka małego dziecka. Aktywności grupowe, kontakt z rówieśnikami i kierowane zabawy mogą być doskonałym uzupełnieniem terapii logopedycznej lub samodzielnym treningiem każdego małego mówcy.

Zajęcia składają się z dwóch części. Pierwsza to ćwiczenia muzyczno-ruchowe, dzięki którym oddziałujemy na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową. Swobodne ruchy całego ciała, wykonywane przy akompaniamencie muzyki stanowią ich podstawę, dzięki czemu możliwa jest realizacja zajęć rytmicznych ze wszystkimi dziećmi, niezależnie od ich uzdolnień muzycznych i poziomu intelektualnego i ruchowego. Druga część zajęć poświęcona jest ćwiczeniom oddechowym, artykulacyjnym, ale także stymulacji językowej – ćwiczeniom z obrazkami, krótkimi wierszykami, opowiadaniami, których celem jest poszerzanie słownika dziecka i kształtowanie sprawności językowych.

Logorytmika to przede wszystkim ćwiczenia grupowe, oparte na zabawie. Dlaczego właśnie zabawie? Bo to najlepszy sposób na rozbudzanie aktywności werbalnej dziecka, budowanie relacji społecznych i mimowolne zaangażowanie ciała w wykonywane ćwiczenia.

Celem zajęć logorytmicznych jest:

1. Stymulowanie rozwoju językowego poprzez:
– ćwiczenia buzi i języka,
– ćwiczenia słuchowego różnicowana dźwięków otocznia i mowy,
– kształcenie sprawności językowych i umiejętności formowania dłuższych wypowiedzi,
– kształtowanie prawidłowego toru oddechowego,
– nauka prawidłowej emisji głosu,

2. Stymulowanie rozwoju muzyczno-ruchowego poprzez:
– kształtowanie poczucia rytmu,
– rozwijanie umiejętności praktycznych: śpiewu, gry na instrumentach, tańca,
– rozwijanie wrażliwości i zainteresowania muzyką,
– ćwiczenia motoryki małej i dużej,

Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu, trwają około50 minut.
Prowadzone są w grupach