Skip to content Skip to footer

Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego

Weroniki Sherborne

System ćwiczeń W. Sherborne ma zastosowanie zarówno we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dzieci, jak i terapii zaburzeń rozwoju emocjonalnego, społecznego, umysłowego, ruchowego i fizycznego. Podczas zajęć dziecko poznaje swoje ciało i przestrzeń, która je otacza, spotyka w niej drugiego człowieka, uczy się współpracy.

Metoda  Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne  opiera się na ćwiczeniach -zabawie-relacjach z drugą osobą. 

W metodzie wyróżnia się cztery grupy ćwiczeń: 

 •  ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała;
 •  ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie;
 •  ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerami grupy;
 •  ćwiczenia twórcze.

Celem zajęć jest:

 • Kształtowanie świadomości własnego ciała w przestrzeni oraz umiejętności dzielenia przestrzeni i nawiązywania kontaktu z innymi.
  • Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch, kontakt emocjonalny i wzrokowy Kształtowanie poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie, rozwijanie zaufania do partnera

Stosując tą metodę rozwijamy u dzieci:

 • poczucie bezpieczeństwa, zaufania do siebie i partnera,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów, 
 • świadomość własnego ciała, umiejętność rozróżniania części ciała
 • orientację w czasie i przestrzeni w środowisku zewnętrznym,
 • pewność siebie w poruszaniu się w przestrzeni,
 • kształtowanie obrazu samego siebie,
 • rozumienie emocji, opanowywania ich,
 • doskonalenie płynności ruchów.
 • własną inwencję, pewność siebie, inicjatywę,
 • koncentrację uwagi, sposób komunikowania się,
 • umiejętność odpoczynku,
 • sprawność ruchową, wyobraźni, pojęć,
 • umiejętność rozluźniania się po okresie napięcia i koncentracji