Skip to content Skip to footer

Terapia pedagogiczna jest interwencją wychowawczą podejmowaną w sytuacji gdy rozwój dziecka ulega dysfunkcjom, które utrudniają mu wyraźnie prawidłowy rozwój poznawczy, edukacyjny, emocjonalny oraz normalne funkcjonowanie w środowisku fizycznym i społecznym.

Zajęcia terapii pedagogicznej są adresowane do dzieci i młodzieży wykazujących :

– problemy z koncentracją uwagi
– problemy w relacjach społecznych
– trudności szkolne np.: dysgrafia, dyskalkulia, dysleksja
– problemy z czytaniem i pisaniem
– problemy ze słuchem fonematycznym
– problemy z małą i dużą grafomotoryką
– problemy z lateryzacją

Nasi pedagodzy mają także ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, Autyzmem, Zespołem Downa oraz z dziećmi z różnym stopniem upośledzenia.