Skip to content Skip to footer

PONIŻEJ ZNAJDĄ PAŃSTWO ODPOWIEDŹ NA KILKA NAJWAŻNIEJSZYCH  PYTAŃ DOTYCZACYCH TESTU ADOS-2

1. CO TO JEST ADOS?

ADOS- 2 jest to narzędzie do diagnozowania i oceniania objawów autyzmu. Podczas badania, w ściśle określonej kolejności, oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu. Osoba przeprowadzająca badanie ocenia zachowania w precyzyjnej punktacji. ADOS  określany jest na świecie jako element “złotego standardu” diagnozy autyzmu, pomaga specjalistom bardziej obiektywnie i trafnie oceniać zachowania dzieci.

2. CO OZNACZA SKRÓT ADOS-2?

ADOS to skrót od Autism Diagnosis Observation Schedule, czyli protokół obserwacji do diagnozy autyzmu. Dwójka w nazwie wskazuje na drugą wersję narzędzia.

3. KTO KORZYSTA Z ADOS?

Narzędzie do diagnozy jest przydatne w pracy psychiatrów, psychiatrów dziecięcych oraz terapeutów. W praktyce często lekarz zleca badanie ADOS jako wsparcie w jego decyzji diagnostycznej.

4. ILE TRWA BADANIE?

ADOS trwa 40 minut (możliwe jest skrócenie lub wydłużenie badania o 10 minut). Jeżeli ADOS trwa dłużej niż 60 minut to badanie należy powtórzyć.

5. DLA KOGO JEST ADOS-2 ?

ADOS-2 jest badaniem, które stosujemy w diagnozowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Narzędzie jest użyteczne do badania zarówno osób niemówiących jak i dobrze posługujących się mową, dla osób z bardzo różnym natężeniem cech autyzmu. Za pomocą ADOS nie możemy badać osób z dodatkowymi niepełnosprawnościami dotyczącymi wzroku, słuchu, motoryki.

6. CO JEST OCENIANE?

Podczas diagnozy przy użyciu ADOS-2 oceniane są objawy charakterystyczne dla autyzmu, a nie ogólny rozwój dziecka. Prowadzący badanie zwraca uwagę na takie elementy jak komunikacja, budowanie interakcji społecznych, ograniczone lub powtarzalne zachowania. Prowadzona diagnoza uwzględnia kryteria diagnostyczne DSM.

7. CZY MOŻNA OSZUKAĆ ADOS?

Wielu rodziców obawia się, że jeżeli ich dziecko jest już pod opieką terapeuty może wypaść „za dobrze” podczas diagnozy. ADOS-2 nie można „oszukać”. Wszystkie moduły ADOS zostały stworzone w taki sposób, aby móc diagnozować dzieci na różnym poziomie funkcjonowania. Dodatkowo, ADOS może być stosowany również jako narzędzie pomocne w ocenie postępów w terapii. . Powtarzając badanie po 6 miesiącach lub po roku jesteśmy w stanie ocenić postępy w zakresie sfer, w których wstępują objawy autyzmu.