Skip to content Skip to footer

BEZPŁATNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI

W RAMACH PROGRAMU WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to zespół działań, których celem jest pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka u którego stwierdzono zagrożenie niepełnosprawnością lub niepełnosprawność.

Program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dotyczy dzieci w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Nasza placówka realizuje program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju.

Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka odbywa się na wniosek rodziców dziecka, poparty Opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydaną przez uprawnioną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) nasza placówka oferuje szereg zajęć i terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego dziecka i jego rodziny.

Zadania realizowane w ramach WWRD:

 • Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne rodziny dziecka
 • Wielospecjalistyczna ocena rozwoju dziecka  
 • Terapia indywidualna dziecka  ustalana adekwatnie do potrzeb dziecka
 • Współpraca z rodziną w zakresie realizowania indywidualnego procesu pracy z dzieckiem

W ramach WWRD organizujemy następujące terapie:

 • Psychologiczna
 • Pedagogiczna
 • Logopedyczna / Neurologopedyczna
 • Integracja Sensoryczna
 • EEG Biofeedback
 • Metoda Warnkego
 • Trening Słuchowy Johansena

Wczesne wspomaganie realizujemy w naszej poradni od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb dziecka oraz zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.