Opublikowano: Maj 22, 2019 at 5:27 pm

                                                                                                                                                         Nabór do Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego

 IN – SENS

              w Legionowie w roku szkolnym  2019/2020

Misją przedszkola jest stworzenie każdemu dziecku szansy rozwoju na miarę jego możliwości, podążanie za indywidualnym tempem rozwoju, respektując jego potrzeby wspieranie w dążeniu do samodzielności i niezależności, uczenie tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny IN-SENS został stworzony dla dzieci:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym,
  • z autyzmem,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi
  • innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Od tradycyjnego przedszkola odróżnia nas kameralność umożliwiająca efektywną pracę pedagogiczną. Grupa maksymalnie liczy 7 dzieci, grupę prowadzi dwóch nauczycieli.

Oferujemy bardzo rozbudowaną gamę zajęć terapeutycznych: integracja sensoryczna, rehabilitacja, logopedia, zajęcia pedagogiczne, zajęcia  z psychologiem, hipoterapia, trening umiejętności społecznych, EEG Biofeedback, trening Johansena, bajkoterapia, mikropolaryzacja mózgu metodą tDCS,

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ  

 www.przedszkole-in-sens.pl