Terapia pedagogiczna jest interwencją wychowawczą podejmowaną w sytuacji gdy rozwój dziecka ulega dysfunkcjom, które utrudniają mu wyraźnie prawidłowy rozwój poznawczy, edukacyjny, emocjonalny oraz normalne funkcjonowanie w środowisku fizycznym i społecznym.

 

Zajęcia terapii pedagogicznej są adresowane do dzieci i młodzieży wykazujących :

 

- problemy z koncentracją uwagi
- problemy w relacjach społecznych
- trudności szkolne np.: dysgrafia, dyskalkulia, dysleksja
- problemy z czytaniem i pisaniem
- problemy ze słuchem fonematycznym
- problemy z małą i dużą grafomotoryką
- problemy z lateryzacją

 

Nasi pedagodzy mają także ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, Autyzmem, Zespołem Downa oraz z dziećmi z różnym stopniem upośledzenia.