Pedagog specjalny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel wychowania przedszkolnego i klas I-III

 

 

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  Ukończyłam na tej uczelni Pedagogikę Specjalną ze specjalnościami: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Wychowanie przedszkolne, Surdopedagogika z terapią pedagogiczną.

Praca z dziećmi i możliwości jakie daje wczesne wsparcie ich rozwoju zawsze mnie fascynowały. Moja specjalizacja daje mi możliwość prowadzenia zajęć  z dziećmi  z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, niepełnosprawnościami, z dysfunkcjami wzroku i zaburzeniami słuchu. Dużą wagę przykładam do wsparcia rodziny dziecka. Wiem jak ważne jest poszukiwanie rozwiązania obecnych problemów wspólnie z rodzicami dziecka, a także wskazanie im metod i warunków najlepszych do pracy z dzieckiem w domu.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę dotyczącą terapii dzieci. Obecnie szczególnie interesują mnie metody pracy z dziećmi z autyzmem. Ukończyłam dwa szkolenia z metody VB-MAPP. W pracy z małymi dziećmi bardzo często korzystam z metody zachowań werbalnych oraz ESDM. Bardzo interesuję się także zagadnieniami komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). Uważam, że w pracy terapeuty najważniejsze jest podmiotowe traktowanie drugiego człowieka i poszukiwanie rozwiązań najlepszych dla tej konkretnej osoby, dlatego wcześniej wspomniane modele pracy są mi bardzo bliskie.