Pedagog specjalny wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, nauczyciel wychowania przedszkolnego i klas I-III

 

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.  Ukończyłam na tej uczelni Pedagogikę Specjalną ze specjalnościami: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, Wychowanie przedszkolne.

Praca z dziećmi i możliwości jakie daje wczesne wsparcie ich rozwoju zawsze mnie fascynowały. Moja specjalizacja daje mi możliwość prowadzenia zajęć  z dziećmi  z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego, z dysfunkcjami wzroku i zaburzeniami słuchu. Dużą wagę przykładam także do wsparcia rodziny dziecka. Wiem jak ważne jest poszukiwanie rozwiązania obecnych problemów wspólnie z rodzicami dziecka, czy wskazanie im metod i warunków najlepszych do pracy z dzieckiem w domu.

Oprócz pracy w poradni studiuję surdopedagogikę z terapią pedagogiczną na wcześniej wspomnianej uczelni. Studia te pogłębiają moją wiedzę dotyczącą pracy z dziećmi z uszkodzonym słuchem. Dotyczą one także usprawniania percepcji i uwagi słuchowej, a także  innych procesów powiązanych ze słyszeniem dziecka.