Oligofrenopedagog, Terapeuta zajęciowy

 

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika specjalna o specjalności Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie. Ukończyłam również Medyczne Studium Zawodowe i uzyskałam tytuł Terapeuty zajęciowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas praktyk zawodowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz pracując w Zespole Szkół Specjalnych w Warszawie dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Aktualnie jestem zatrudniona w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym IN-SENS w Legionowie, na stanowisku wychowawcy grupy. Oprócz tego prowadzę terapię pedagogiczną (zajęcia ogólnorozwojowe) oraz zajęcia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.

W celu podnoszenia swoich kwalifikacji uczestniczę w różnych kursach i szkoleniach, m.in.:

- Terapia behawioralna w teorii i praktyce – kurs 3 modułowy;

- Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania;

- Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – stopień I;

- Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem autystycznym.