Aleksandra Wojciechowska

Oligofrenopedagog Terapeuta SI

     Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna – pedagogika terapeutyczna i integracyjna.

     Ukończyła Kolegium Nauczycielskie o specjalności pedagogika terapeutyczna i integracyjna pod opieką naukowo – dydaktyczną Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

     Absolwentka Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie gdzie uzyskała tytuł Terapeuty i Diagnosty Integracji Sensorycznej.

     Nieustannie poszerza swoją wiedzę biorąc udział w kursach i szkoleniach.

     W swojej pracy kieruje się cierpliwością, wyrozumiałością i miłością do dzieci. Podejmuje działania z wiarą w ich skuteczność i optymizmem pedagogicznym. Zawsze na pierwszym miejscu stawia rozwój dziecka, jego dobre samopoczucie podczas terapii i pozytywne relacje z terapeutą.